Online pristupnica

Ispunite online pristupnicu i postanite član Hrvatskog pokreta za život i obitelj.

Polja označena zvjezdicom ( * ) su obvezna. Slanjem online pristupnice potvrđujete da ste pročitali Statut Udruge i u potpunosti se slažete da ćete postupati prema Statutu.

Pristupni obrazac

 

Ako Glavna skupština ne odluči drukčije, članarina i upisnina uplaćuju se kao dobrovoljni prilozi članstva, tj. obvezu plaćanja nemaju oni članovi koji materijalno slabije stoje.

Pojašnjenje za vrste članstva:

  • Članovi Pokreta mogu biti redoviti, potporni i počasni.
  • Redoviti su oni članovi koji ispunjavanjem pristupnice prihvaćaju ciljeve i djelatnost Pokreta te nastoje radi njihova ostvarenja i širenja aktivno raditi u jednoj od sekcija Pokreta.
  • Potpornim članovima postaju pojedinci koji radi podržavanja ciljeva i djelatnosti Pokreta jednokratnom ili višekratnom potporom pomažu rad Pokreta.
  • Odluku o članstvu za redovite i potporne članove donosi Ravnateljstvo Pokreta.
  • Na prijedlog Ravnateljstva Glavna skupština može pojedine osobe zaslužne za promicanje života i obitelji u hrvatskom narodu imenovati počasnim članovima Pokreta.

Za detaljnije informacije pročitajte Statut Udruge.

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je Hrvatski pokret za život i obitelj, Maksimirska 51, 10000 Zagreb (dalje: Pokret) koji prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke navedene na ovoj pristupnici u skladu sa zakonom te Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Pokret će Vaše osobne podatke obrađivati radi ostvarivanja članstva u Pokretu, ukoliko je to potrebno temeljem propisa te na temelju legitimnog interesa kako bi Vas obavijestio o svom radu, planiranim aktivnostima i  događajima za koje treba Vašu podršku i sudjelovanje. U tu svrhu, Pokret Vas može kontaktirati putem adrese, e-maila, telefona ili sms poruke.

Vaši osobni podaci bit će obrađivani za vrijeme trajanja članstva te će po prestanku članstva  podaci biti izbrisani, osim ukoliko za daljnje čuvanje podataka postoji opravdana svrha utemeljena na zakonu. Pokret će Vaše osobne podatke obrađivati i čuvati na siguran način te će pristup podacima imati isključivo osobe koje za to imaju zakonsku osnovu ili ovlaštenje Pokreta.

Imate pravo na pristup Vašim osobnim podacima, pravo na informaciju u koje svrhe i temeljem koje pravne osnove se podaci obrađuju, pravo na ispravak netočnih podataka, pravo na ograničenje obrade podataka, pravo na prigovor na obradu podataka, pravo na brisanje podataka te pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka te nadzornom tijelu unutar Europske unije.

Pokret ne vrši automatiziranu obradu Vaših osobnih podataka. Ako ste dali privolu za obradu Vaših podataka u pojedinačne svrhe, istu možete u svako doba povući bez obrazloženja. Nakon povlaćenja privole, Vaši osobni podaci više se neće obrađivati u svrhu za koju je privola bila dana.

Za sva pitanja vezana za ostvarivanje prava u vezi obrade Vaših osobnih podataka možete se obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka  na e-mail: hrpzzo@gmail.com. Na Vaša pitanja odgovorit ćemo u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva, osim u opravdanim slučajevima kada se taj rok zbog složenosti upita može produljiti za dodatna dva mjeseca.