PODRUŽNICE

Članovi Pokreta mogu osnivati svoje podružnice sa pravnom osobnošću na području Republike Hrvatske, ako okupljaju najmanje tri člana.

Za rad podružnice odgovoran je njen izvršni odbor koji mora imati najmanje tri člana: predsjednika, tajnika i rizničara.

Rad i ustroj podružnice utvrđuje skupština podružnice koja se sastoji od svih članova podružnice, a svoje odluke donosi u skladu s odredbama ovoga Statuta, općih akata Pokreta i općeg akta podružnice

SEKCIJE

Rad Pokreta organizira se i provodi u sekcijama. Svaki redoviti član Pokreta dužan je prilikom upisa opredijeliti se za najmanje jednu od sekcija Pokreta, a može sudjelovati u radu bilo koje sekcije.

Učlanjenjem u Pokret član prihvaća načela opisana u “Ciljevima i zadacima” i “Statutu” Pokreta. Za dodatne informacije možete kontaktirati našeg poslovnog tajnika na:

e-mail: hrpzzo@gmail.com ili mobitel: 099 7952590

 1. Sekcija za zaštitu nerođene djece – provodi akcije odgojno-obrazovnog i humanitarno-karitativnog karaktera radi zaštite početaka ljudskoga života u majčinoj utrobi. Brine se za upoznavanje javnosti o pravim počecima života i potrebi njegova očuvanja. Članovi Pokreta u ovoj sekciji će osigurati, prema mogućnostima, materijalna i druga sredstva kako bi sve trudnice s odgovornošću mogle roditi i zbrinuti svoju novorođenčad.
 2. Obiteljska sekcija – brine se za reafirmaciju obitelji, a posebice provodi akcije radi zbrinjavanja mlađih, siromašnijih, brojnijih obitelji, te onih u kojima postoje nemoćni i invalidni članovi. Ova se sekcija brine i o djeci čiji su roditelji rastavljeni ili je obitelj na bilo koji način ostala okrnjena (zbog bolesti, smrti, odsutnosti jednoga od roditelja).
 3. Sekcija mladih – okuplja mlade članove Pokreta radi druženja i širenja ideja Pokreta među mladima.
 4. Humanitarna sekcija – brine se za prikupljanje i dijeljenje pomoći obiteljima i svima kojima je pomoć potrebna – bez obzira radi li se o novčanoj pomoći ili pomoći u hrani, odjeći, obući, građevnom materijalu i sl. O prikupljanju i dijeljenju pomoći vodi se evidencija, koja se pohranjuje u tajništvu Pokreta. Nadzor i usmjeravanje pomoći provodi humanitarno-karitativni odbor od tri člana koje imenuje Ravnateljstvo Pokreta.
 5. Sekcija za javno priopćavanje i marketing – brine se za širenje ciljeva i djelatnosti Pokreta putem tiska, radija, televizije, predavanja, organiziranja tribina, izdavanja knjiga i časopisa, letaka, video-kaseta i sl.
 6. Kulturno-umjetnička sekcija – brine se za organiziranje priredaba kulturno-umjetničkoga i zabavnog karaktera pazeći na to da se poštuju ciljevi i ugled Pokreta. Ova sekcija posebice surađuje sa sekcijom mladih.
 7. Sekcija za zaštitu prirode i okoliša – brine se za upoznavanje članova Pokreta i javnosti s potrebom održavanja zdravog okoliša. S tim u svezi organizira izlete, uređenje okoliša, radne akcije za pomoć starijim i nemoćnim osobama i sl. Surađuje s pokretima i ustanovama kojima je zaštita okoliša prva briga.
 8. Molitvena sekcija – provodi akcije zajedničke molitve u suradnji s vjerskim ustanovama prema vjerskoj pripadnosti članova Pokreta.
 9. Sekcija za rad s podmlatkom – organizira rad s djecom i mladeži koja se aktivno želi uključiti u rad Pokreta.
 10. Sekcija za organiziranje smještaja trudnica, napuštene djece, invalida, nemoćnih i
 1. sl. – brine se za pronalaženje rješenja za smještaj u obitelji ili u ustanove s kojima Pokret surađuje.