UVRJEDLJIVI, PROVOKATIVNI I OPASNI ZAKLJUČCI TAKOZVANOG VIJEĆA ZA PROŠLOST

,

Budući da je u Hrvatskoj, od 2000. na dalje, sve što dolazi od vladajućih struktura, bez obzira na politički predznak, potpuno apsurdno i uvrjedljivo za zdrav ljudski razum, nije čudno ni da je to pravilo posebno upadljivo vezano za zaključke takozvanog Vijeća za suočavanje sa posljedicama vladavine nedemokratskih režima, kolokvijalno nazvanog Povjerenstvo za suočavanje sa […]