“Znamo da je ubijanje, ali država dozvoljava ubijanje, pod određenim uvjetima.”

dr. Neville Sender