APEL

hrvatskim majkama i očevima začete, a još nerođene djece, hrvatskim obiteljima, liječnicima ginekolozima i ostalim liječnicima, farmaceutima,  medicinskim sestrama i drugim zdravstvenim djelatnicima, predlagateljima zakona, zastupnicima u najvišoj zakonodavnoj instituciji, Hrvatskom saboru, hrvatskoj javnosti, hrvatskim vlastima, državnim i crkvenim institucijama

ZAUSTAVIMO I NE ČINIMO NASILJE NAD NEROĐENOM DJECOM

Nitko od nas ljudi nije mogao birati svoje roditelje, mjesto ni vrijeme kada će se začeti, ni gdje će se roditi, kao ni svoj narod, ni domovinu. Ipak, jedna Ljubav nas je stvorila, i nismo došli slučajno. U nekom veličanstvenom planu svi smo zapisani! Dobili smo najveći dar – klicu i odsjaj Božje ljubavi! Bez  obzira na sve poteškoće života drago nam je što smo stvoreni i rođeni, i očekujemo od ljudi i domovine da budem prihvaćeni i  voljeni, i da volimo. Stoga, neprekidno čisteći korov zla u  sebi i oko sebe, njegujmo i zalijevajmo tu divnu klicu ljubavi, kako bi se razvila u prekrasno stablo, sa sočnim plodovima mira, sreće i radosti.

Mi Hrvati, iako smo imali tešku i mukotrpnu povijest, možemo biti sretni i ponosni da smo u svim teškim razdobljima imali zdravo duhovno vodstvo, koje nas je usmjeravalo na život u skladu s ljudskim i narodnim dostojanstvom. To naše čvrsto usidrenje i usmjerenje proizlazi iz naše vjere u Boga, ukorijenjenosti u  zdravi nauk Katoličke crkve i četrnaeststoljetne povezanosti  u duhovnom zajedništvu sa Svetom Stolicom Petrovih nasljednika – Kristovih sljedbenika. Sadašnja naša generacija ima teret i odgovornost, ali i  sreću da proživljava i doživljava stvaranje i ostvarenje onih težnji i ciljeva za koje su se borile i žrtvovale, i koje su sanjale tolike generacije prije nas. To je povijest koju mi  upravo opipljivo osjećamo i stvaramo.

Dali smo i dajemo ogromne žrtve na oltar Domovine, za neprocjenjive vrijednosti. Imamo svoju suverenu, međunarodno priznatu državu – Republiku Hrvatsku. Jesmo li dovoljno svjesni te činjenice i njezinoga dometa i značenja, ili možda, u žalosti zbog žrtava i poteškoća života, ne shvaćamo o čemu se radi. Razbudimo se i razmislimo s nadom i ponosom! Usredotočimo se na sadašnjost i budućnost! Na to nas obvezuju i naše žrtve koje ne smijemo nikada zaboraviti.

U pravom trenutku znali smo se opredijeliti za slobodu,  suverenost i demokraciju. Čuvajmo te dragocjene temeljne vrijednosti, i odlučimo se, uz Božju pomoć, duhovnim referendumom, za još dragocjenije, za LJUBAV, za ŽIVOT, za OBITELJ!

Iz ljubavi prema Bogu, svojoj djeci i Domovini zaustavimo nasilje nad najnemoćnijim i najnedužnijim ljudskim bićima – svojom vlastitom nerođenom djecom.

Nije zadatak pravne države i demokratskog društva dijeliti ljude na željene i neželjene, zdrave i bolesne, sposobne i  nesposobne glede svih ljudskih prava, posebice osnovnog i  najvažnijeg – prava na život. Zadatak je pravne države da podjednako štiti sve ljude i osigura jednaka prava svima u svakom razdoblju njihova života – od začeća do prirodne smrti.

Zaustavimo također i najezdu nemorala, psovke, alkoholizma, droge, pušenja… Očistimo Zagreb i sve hrvatske gradove i sela od pornografskog nasilja i erotskog ludila kojim sile zla nastoje djelovati na psihu i integritet djece, mladih i općenito na dostojanstvo svakoga čovjeka.

Majke i očevi začete djece, znajte, vaše je dijete živo već od samoga začeća. Već u prvoj stanici određeno je radi  li se o djevojčici ili dječaku, utvrđena je boja kose,  očiju, sličnost s precima… Neka vam život vašega djeteta, bez obzira u kakvim uvjetima se začeo, bude najveća vrednota i svetost! Borite se za nj, i ne bojte se da baš za njega neće biti kruha. Njegova i naša domovina tako je lijepa i prirodno bogata materijalnim dobrima da bi mogla bez  poteškoća prehraniti i višestruko brojnije pučanstvo. Bit će još bogatija bude li se obogaćivala mladim naraštajima.

Oni koji čine i zagovaraju abortus, sterilizaciju, za zdravlje žene štetno ubojstveno sredstvo spiralu, lažno nazvanu kontracepcijskim sredstvom, kao i štetnu pilulu, koja često ima isti ubojstveni učinak na začeto dijete, i sva druga umjetna kontracepcijska sredstva, štetna za zdravlje, koja ponižavaju ljudsku osobu pretvarajući je u objekt lažnog dehumanizirajućeg seksualnog zadovoljstva, a također i oni koji zagovaraju i provode manipulacije ljudskim  životima kod umjetne oplodnje, neke ostavljajući, neke uništavajući, neke zamrzavajući, postavljajući se na mjesto Boga Stvoritelja i igrajući se oholo s Božjim dostojanstvom, svi zajedno ugrožavaju mir, ljudsko dostojanstvo, zdravlje žene, obiteljski mir i zdravlje, ljudsko zdravlje i ljudski rod, više nego svi arsenali oružja, jer uništavaju mir s Bogom!

Djeca se ne proizvode i ne grade od zametnih stanica – opeka, kao kod umjetne oplodnje, nego se začinju i stvaraju u stvarateljskoj Božjoj i sustvarateljskoj ljudskoj ljubavi. Njihovo je pravo da budu začeta iz ljubavi, na prirodan način, u sigurnosti stabilnog braka svojih majki i očeva. Jasno je da bračni partneri koji imaju neki zdravstveni nedostatak pa ne mogu prirodno začeti dijete trebaju poduzeti sve moguće medicinske mjere kako bi otklonili uzroke neplodnosti i ostvarili svoju prirodnu želju za djetetom, na prirodan način. To ne mora biti po svaku cijenu, jer dijete je dar i osoba. Na osobu se ne može imati pravo, i osoba nema cijenu. Nije ničije vlasništvo, jer osoba to ne može biti. Ljubav za djecu, na dostojanstven način, može se ostvariti različitim drugim putovima.

Stvoreno – začeto dijete je najveća i neprocjenjiva vrijednost, i njegov život je svetinja. Nitko od ljudi nema pravo odlučivati o njegovom životu i smrti. Zakon koji dopušta, odobrava ili zahtijeva takvo strašno zlo, prekid života nerođenog djeteta, najveći je grijeh, zločin, drskost i izazov Bogu!

Toliki mladići su nam izginuli na nametnutim ratištima, od zločinaca, za dostojanstvo, na braniku Domovine, a isto tako svaki dan na stotine naše nerođene djece stradava po zakonu pod majčinim srcem, od ruke onih koji bi ih trebali najviše voljeti i štititi.

Ustav Republike Hrvatske u članu 21. izričito kaže da svako ljudsko biće ima pravo na život. Da je nerođeno dijete ljudsko biće, razumnim ljudima ne treba dokazivati. Stoga, u civiliziranim i duhovno naprednim ljudskim društvima ne smije biti mjesta zakonima koji dopuštaju i potiču oduzimanje nedužnih ljudskih života. Ako je žena zbog trudnoće u nevolji, i ako ne nalazi drugih rješenja, uvijek se može obratiti svome župniku, Caritasu, i drugima koji mogu pružiti duhovnu i materijalnu pomoć.

Zdravstveni djelatnici, mislite na svoju savjest, i na svoju plemenitu struku, a liječnici posebno i na svoju zakletvu: “…Apsolutno ću poštovati ljudski život od samoga začeća.  Niti pod prijetnjom neću dopustiti da se moje medicinsko znanje iskoristi protivno zakonima humanosti… . Štitite i branite život koji vam je povjeren. Pomozite ženama tako da ih odvratite od zlog nauma. Ohrabrite ih i dajte im sve informacije o  njihovoj nerođenoj djeci. Uputite ih na ispravna rješenja kad su u nevolji. Upoznajte ih da u svome braku, u slučaju opravdanih razloga, odgovorno primjenjuju humane i prirodne neprokreativne ili prokreativne metode, u vrijeme plodnih dana žene, metode koje ne štete psihičkom ni fizičkom zdravlju supružnika, već su najviše u skladu s dostojanstvom osoba, i vrlo povoljno djeluju na povjerenje, razumijevanje, sreću i radost supružnika, pa i na stabilnost braka i obitelji. Upoznajte mladež sa moralnom neprihvatljivošću i štetnim posljedicama neodgovornih preranih, predbračnih i izvanbračnih spolnih odnosa, kontracepcijskih sredstava, i posebno abortusa, osobito na kasniju neplodnost i druge psihofizičke zdravstvene posljedice. Nikakav vas zakon ne može i ne smije prisiliti da mimo Božjega zakona radite protiv svoje savjesti, protiv ljudskog  života i ljudskog dostojanstva, da postanete žrtve zajedno s djetetom, majkom, ocem, i cijelim društvom.

Predlagatelji zakona, pripremajte zakone koji će, u skladu sa  ljudskim i narodnim dostojanstvom, omogućiti bračnim parovima i obiteljima da s radošću i ljubavlju očekuju svako svoje  dijete i svakog novog člana. Pomozite im da, poštujući bitne moralne vrijednosti ostvare ulogu radi koje postoje.

U Hrvatskoj, hvala Bogu, ima lijep broj hrabrih majki i očeva koji se vole i razumiju međusobno, koji vole život i sve ljude, te slobodno, razumno, svjesno i odgovorno prihvaćaju i rađaju djecu kao najdragocjenije darove i najveće bogatstvo. Njima treba pomoći, jer oni ne rađaju i ne odgajaju djecu samo za sebe, već i za cijeli narod i Domovinu.

Zastupnici u Saboru, shvatite najozbiljnije svoje dužnosti i odgovornosti, u ime svih nas koji smo vas birali. Usvajajte samo one zakonske prijedloge koji će služiti stvarnoj dobrobiti čovjeka, obitelji, hrvatskoga naroda i svih građana Republike Hrvatske, koji će podjednako štititi svako ljudsko biće, počevši od začeća, do naravne smrti, koji će braniti i štititi ljudski život, kao temeljno ljudsko pravo iz kojeg proistječu sva ostala prava, i koje ima primat pred svim drugim pravima.

Zakoni ne smiju tolerirati i štititi i dobro i zlo, nego samo dobro, a zabranjivati zlo, kao što i medicina ne smije liječiti i ubijati,  nego samo liječiti i štitit ljudski život u cjelokupnom naravnom trajanju. Ako bi bilo zakonski moguće jedno i drugo, sve bi se relativiziralo, nastao bi opći strah i kaos, te više nitko ni u što i nikome ne bi mogao vjerovati, i nigdje biti siguran. Stoga hitno treba ukinuti takozvani Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece iz 1978. g., vremena komunizma i nenarodnog režima, te u skladu s Ustavom Republike Hrvatske donijeti zakon o zaštiti ljudskog života od začeća do prirodne smrti, zabrani oduzimanja života nerođenoj djeci, zabrani proizvodnje i distribucije umjetnih abortivnih i kontracepcijskih sredstava, zabrani obesplođivanja i umjetne oplodnje, te zaštiti materinstva i obitelji.

Majke, očevi, liječnici, zastupnici Hrvatskoga sabora, razbudite svoju savjest, mislite na svako začeto dijete radi samog tog djeteta, radi humane etike, radi prava na život, ali i radi svog hrvatskog naroda, kojemu se događa biološka katastrofa!

Shvatimo ozbiljno i odgovorno!

Budimo složni za svoje osobno dobro, dobro svih nas, dobro svoje Domovine i za opće dobro. Razveselimo jedni druge. Prestanimo s nasiljem prema najnemoćnijima i najnedužnijima. Vratimo se Bogu i njegovim zakonima, pa će biti riješeni i svi osobni i opći problemi. Tako će nam i Bog prije pomoći da spasimo i sačuvamo svoju zemlju, te da se svi prognanici i izbjeglice vrate na svoja tisućljetna ognjišta. Počnimo od sebe, molimo se i radimo. Apsolutno poštujmo svetost ljudskog života od začeća do prirodne smrti! Pomozimo ljudima u potrebi. Budimo zahvalni svim dobročiniteljima. Pomozimo obiteljima u nevolji, posebno onima s brojnom djecom i samohranim majkama. Spašavajmo najnemoćnije i najnedužnije – nerođenu djecu!

Ružica Ćavar, dr. stom. i dr. med.
počasna predsjednica Hrvatskog pokreta za život i obitelj
i počasna članica Predsjedništva Hrvatskog žrtvoslovnog društva